Kupując lub sprzedając samochód używany🚗musisz pamiętać o formalnościach. Jedną z nich jest kwestia ubezpieczenia OC‼

Sprawdź, o czym musisz pamiętać, aby ustrzec się przed nieporozumieniem🤷‍♀️🤷 🚕🚗 O jakich formalnościach należy pamiętać sprzedając samochód? 👉 Jeśli znalazłeś już odpowiedniego kupca Twojego samochodu musisz pamiętać, aby rozwiązać kwestie ubezpieczenia samochodu. Powinieneś w ciągu 14 dni powiadomić Ubezpieczyciela o zmianie właściciela auta. Do tego momentu nie tylko na kupcu, ale i wciąż na Tobie będzie ciążył obowiązek opłacania składki OC.

👉 Nabywca może wypowiedzieć taką umowę, wtedy Ty otrzymujesz zwrot niewykorzystanej składki.
 
🚕🚗 Zwrot składki OC w przypadku zbycia pojazdu.
👉 Zwrot składki uzależniony jest od tego, czy nowy właściciel Twojego pojazdu wypowie przekazaną mu umowę OC.
Jeśli tak, zwracana jest składka wyliczona za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
👉 Najdogodniejszą formą wypłaty zwrotu składki OC jest przelew bankowy na wskazany przez Ciebie rachunek.
 
🚕🚗 Co zrobić z trwającym ubezpieczeniem OC przy sprzedaży samochodu❓
Jeśli w trakcie trwania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, zdecydujesz się na sprzedaż swojego pojazdu, powinieneś:
👉 Przekazać kupującemu swoją polisę lub inne potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC pojazdu w ciągu 14 dni od dnia zbycia pojazdu.
👉 Pisemnie poinformować ubezpieczyciela o dokonanej transakcji oraz o danych nowego posiadacza.
 
‼Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nowego właściciela, przy czym dotyczy to wyłącznie obowiązkowego OC – wszystkie inne ubezpieczenia np. autocasco, zostaną rozwiązane, a Ty będziesz mógł wystąpić o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.
‼ W przypadku gdy nabywca pojazdu nie chce wypowiadać Twojej umowy otrzymanej wraz z pojazdem, będzie ona w tym przypadku ważna aż do końca okresu, na który została zawarta.
 

Bądź #świadomieubezpieczony🛡

PAMIĘTAJCIE JESTEŚMY W CAŁEJ POLSCE🇵🇱
 
Zadzwoń, napisz – umówimy Cię z naszym Ekspertem ds Ubezpieczeń
🌏MAPA EKSPERTÓW MultiTop Ubezpieczenia:
☎️ Zadzwoń:
76 746 24 13
886 755 366

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.