ESKULAP

Kompleksowy program dla Pracowników i Właścicieli Aptek

Rekomendowany przez Naczelną Izbę Aptekarską Ogólnopolski Program Ubezpieczeniowy ESKULAP  dla Członków Samorządu Aptekarskiego, Pracowników Aptek, Izb Aptekarskich oraz Ich Małżonków, Partnerów I Pełnoletnich Dzieci.

Program, który mamy przyjemność wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską i firmą EuCUK zaprezentować i rekomendować, powstał po wielomiesięcznych konsultacjach z Państwa środowiskiem jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kompleksową ochronę ubezpieczeniową, stąd też konstrukcja programu powstała w oparciu o trzy filary:

FILAR 1

grupowe ubezpieczenie na życie

FILAR 2

ubezpieczenie majątku aptek

FILAR 3

ubezpieczenia majątku prywatnego takiego jak mieszkania, domy i samochody.

Program oprócz objęcia swoją ochroną wszystkich pracowników środowiska aptekarskiego przewiduje również ochronę ubezpieczeniową dla ich współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci. Duże znaczenie przy konstrukcji programu ESKULAP miał wybór wiarygodnego i gwarantującego najwyższej jakości obsługę i serwis posprzedażowy Partnera, dlatego gwarantem programu ESKULAP jest 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A.