NASZA HISTORIA

NASZĄ MISJĄ

MultiTop Ubezpieczenia powstało w 2011 roku jako owoc wieloletnich przemyśleń i analiz jej udziałowców związanych z rynkiem ubezpieczeniowym od ponad 25 lat.

Naszą Multiagencję tworzą profesjonalni Eksperci wyposażeni w szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych oraz niezbędną wiedzę, tak potrzebną w całym procesie sprzedaży i obsługi Klienta.

MultiTop Ubezpieczenia, poprzez swoją wciąż rosnącą pozycję na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, jest w stanie zaproponować swoim Klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń: od ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i życiowych, po ubezpieczenia firm oraz starannie przygotowane programy autorskie, które są wynikiem zrozumienia i współpracy naszych partnerów ubezpieczeniowych dla rosnących potrzeb Klientów w stale zmieniającej się rzeczywistości ubezpieczeniowej.

Kompleksowa obsługa

Kompleksowa obsługa Klienta to nasz nadrzędny cel, ale idea, która nam przyświeca to również poszukiwanie wspólnej płaszczyzny współpracy z innymi uczestnikami-pośrednikami rynku ubezpieczeniowego, chcącymi rozszerzyć swoją ofertę o najlepsze, wg. naszej opinii, rozwiązania ubezpieczeniowe.

Pozytywne i trwałe relacje

Wiemy jak ważne jest budowanie pozytywnych i trwałych relacji z naszymi Klientami, naszymi Współpracownikami oraz Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, dlatego stworzyliśmy i rozwijamy MultiTop Ubezpieczenia w oparciu o dialog i wzajemne rozumienie swoich interesów i potrzeb.

DARIUSZ HOŁÓWKO

Prezes Zarządu
tel. 609 247 147
d.holowko@multitop.com.pl

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku rehabilitacji ruchowej, Akademii Ekonomicznej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie.
Założyciel i udziałowiec Multitop Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k.

Od 1996 r. związany z rynkiem ubezpieczeń na życie, początkowo jako Dyrektor ds. Klientów Strategicznych w PZU Życie S.A., a następnie Dyrektor Regionalny ds. Ubezpieczeń Grupowych w Grupie Generali.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów sprzedażowych.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku bankowość i ubezpieczenia oraz nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Od roku 1996 związana branżą ubezpieczeń, początkowo przez 12 lat w PZU Życie S.A. w dziale Ubezpieczeń Grupowych.

Następnie zatrudniona jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Generali Życie T.U., odpowiedzialna za sprzedaż ubezpieczeń grupowych, współpracę z własną siecią agencyjną oraz kanałami zewnętrznymi.

Od roku 2011 założyciel i udziałowiec Multitop Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k.

ANETA STASINA

Członek Zarządu
Dyrektor Obsługi Biznesu
tel. 609 217 117
a.stasina@multitop.com.pl