Tanie ubezpieczenia AC i OC - samochód

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę kierowcy, pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego w razie wypadku:

Ubezpieczenie OC - jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, chroni go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC oferowane przez firmę MultiTop z Lubina to gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie odszkodowania z tytułu wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy.

Ubezpieczenia AC – jest dobrowolny ubezpieczeniem majątkowych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody. Szukasz ubezpieczenia samochodu w Łodzi? Oferowane przez nas tanie ubezpieczenie AC w tak zwanych wariantach rozszerzonych może poza tym obejmować ochroną np. kradzież, czy też skutki wandalizmu – czyli sytuacje, na które ubezpieczony nie miał większego wpływu.

Ubezpieczenie Assistance - jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży. Wsparcie to może obejmować: skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz pojazd zastępczy.

Partnerzy