Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę kierowcy, pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego w razie wypadku

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają kompleksową ochronę kierowcy, pasażerom oraz innym uczestnikom ruchu drogowego w razie wypadku:

Ubezpieczenie OC – jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, chroni go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC oferowane przez MultiTop, gwarantuje poszkodowanemu otrzymanie należnego odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Ubezpieczenia AC – jest dobrowolnym ubezpieczeniem majątkowym od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, mające za przedmiot pojazdy mechaniczne. Celem ubezpieczenia jest rekompensata finansowych skutków szkody.

Ubezpieczenie Assistance – jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży. Wsparcie to może obejmować: skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz pojazd zastępczy.

Ubezpieczenie Szyb – podobnie jak w przypadku ubezpieczeń autocasco, assistance czy NNW, jest ubezpieczeniem dobrowolnym i można wykupić je wraz z polisą OC lub OC/AC. Posiadając ubezpieczenie szyb, w razie zgłoszonej szkody (w przypadku braku sprawcy) nie tracisz wypracowanych zniżek z AC