WIENER – PAKIET „OŚWIATA”

Naszą ofertę ubezpieczenia dzieci uczęszczających do placówek oświatowych stale dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb klientów oraz zmieniającego się świata. Ostatni czas przyniósł wiele wyzwań.
Nasz dotychczasowy sposób życia uległ przemianie, a nasze zwyczaje zostały przewartościowane. To, co niezmiennie pozostało jako najwyższy priorytet, to troska o zdrowie.

Z Pakietem OŚWIATA dajemy energię na radosną aktywność dzieci na każdym etapie ich dorastania.

W tym roku do ubezpieczenia Wiener wprowadził szereg zmian:
do podstawowego zakresu odpowiedzialności świadczenia i usługi oraz wprowadzili zmiany w limitach:

  • usługi Assistance – medyczne, cyberbezpieczeństwo w sieci, zdalna pomoc psychologiczno-prawna;
  • zwiększyliśmy limit w świadczeniu z tytułu pogryzienia przez kleszcza do 500 zł;
  • zmniejszyliśmy warunek pobytu w szpitalu z 48 godzin do 24 godzin w świadczeniu z tytułu pogryzienia przez zwierzęta.

w Klauzuli nr 1 Wiener wprowadził nowe świadczenia:

  • zwrot kosztów za uszkodzone w wyniku NNW okulary korekcyjne, aparaty słuchowe i ortodontyczne – w limicie 300 zł, (wypłata uwarunkowana wypłatą z tytułu uszczerbku na zdrowiu);
  • zwrot kosztów zakwaterowania rodzica lub opiekuna prawnego w związku z hospitalizacją dziecka wskutek NNW lub choroby, w szpitalu oddalonym o co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania ( limit 1 000 zł – 100 zł za dzień).

zmiany w zakresie odpowiedzialności w Klauzuli nr 5:

  • zwiększony limit z tytułu poważnego zachorowania – limit 1 000 zł/2 000 zł;
  • włączenie do katalogu schorzeń zachorowania na sepsę;
  • uwzględnienie w zakresie klauzuli świadczenia z tytułu śmierci w wyniku nowotworu złośliwego.

w Klauzuli nr 6 wprowadzili:

  • świadczenie z tytułu interwencji medycznej – wypłata świadczenia w przypadku nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu (tzw. uraz niepowodujący uszczerbku), wymagający interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej;
  • zmieniliśmy nazwę klauzuli na Interwencję lekarską.

                 POBIERZ OFERTĘ👇👇👇

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.