UbezpieczeniE NIERUCHOMOŚCI

Ubezpieczenie nieruchomości to gwarancja bezpieczeństwa i spokoju.

Ubezpieczenie nieruchomości to gwarancja bezpieczeństwa i spokoju.

Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Twojej nieruchomości oraz wszystkiego tego co znajduje się wewnątrz w razie nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych takich jak: pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, huragan, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi a także uderzenie pojazdu mechanicznego lub powietrznego wybuch.

To również ubezpieczenie zabezpieczające elementy stałe (elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały np. meble, piece, okna, drzwi, wanny, kabiny prysznicowe, kuchenki gazowe i elektryczne) oraz ruchomości domowe (sprzęt RTV i AGD, meble, odzież, sprzęt komputerowy i fotograficzny, sprzęt sportowy, gotówka, anteny satelitarne) przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, dewastacji oraz przepięciem elektrycznym.